Diktsamling: Hel och ren

Diktsamling: Hel och ren

Hel och ren. Efter succén med min första diktsamling ”På det nedre” har jag skrivit en ny samling dikter om att vara barn i en liten norrländsk by – Bötsle, strax norr om Härnösand. Den nya diktsamlingen, som speglar åren strax efter andra världskriget heter ”Hel och Ren. Man måste vara hel och ren om man plötsligt skulle hamna på sjukhus. Dikterna speglar barnens värld i den lilla byn för teven, internet och mobiltelefonen. Men den har också som en viktig underton de vuxnas dåtida värderingar när det gällde barnen. Liksom den första diktsamlingen är denna skriven på den dialekt som talades i byn:
   Jämt längtes man å bli stor.
   Men hä vart inte bätter.
   Mamma feck nog rätt nät hon sa:
   Tå dej blire aldri nå folk.
 

Kontakt

petsamo.se

070-535 98 92

© 2014 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode