Observer! Vill du läsa hela texten om respektive bok, klickar du på rubriken för aktuell bok.

Produkter

  • Kvarkentrafiken Kvarkentrafiken

    Boken Kvarkentrafiken berättar om hur det svårt trängda Finland under vinterkriget behövde leveranser av krigsmateriel. Trafik ordnades över den tillfrusna Kvarken mellan Holmsund och Vasa. I mörker och kyla transporterades avsevärda mängder vapen och ammunition till Finland under ständigt hot från...

  • Petsamotrafiken Petsamotrafiken

    Boken Petsamotrafiken handlar om hur svenska åkare transporterade flygplan och förnödenheter till Sverige när landet var avskuret från västerhavet. Sveriges åkare klarade transporten från det enda andningshålet mot omvärlden – hamnen i finska Petsamo vid Ishavet. Boken skildrar...

  • Tysktrafiken Tysktrafiken

    Boken Tysktrafiken skildrar hur svenska åkare engagerades i Finland direkt för den tyska krigsmaktens räkning när den ryckte fram mot Sovjetunionen i operation Barbarossa. I boken berättas om den svenska regeringens motiv för att ställa upp på den tyska krigsmaktens önskemål om svenskt...

Objekt: 13 - 15 av 15
<< 1 | 2

Kontakt

petsamo.se

070-535 98 92

© 2014 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode